PRIVACY VERKLARING LOCABIRD

Artikel 1  Algemeen

Een correcte omgang met persoonsgegevens is voor LocaBird van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. LocaBird houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Met onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht.

Artikel 2 Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

2.1 De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is LocaBird B.V., tevens handelend onder de naam LocaBird, (statutair) gevestigd te Duinweg, 14 A027, 3221 LC  Hellevoetsluis The Netherlands ,KvK: 24478834 LocaBird verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, om u diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. Zo kunt u bijvoorbeeld het contactformulier op de website invullen, LocaBird e-mailen en uzelf aanmelden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief of andere uitingen van LocaBird. Ook kunt u persoonsgegevens met ons delen middels de LocaBird-App.

2.2 Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 1 juli  2020 en kan worden gewijzigd. Voor de meest recente versie raadpleegt u onze website www.locabird.nl.

2.3 U kunt contact opnemen met LocaBird middels de onderstaande contactgegevens:

LocaBird B.V.

Postbus 28

3220 AA Hellevoetsluis

The Netherlands

 Tel.: +31 (0) 6 4602 4444

E-mail: info@locabird.nl

www.locabird.nl

Artikel 3 Persoonsgegevens

3.1 LocaBird verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Contactgegevens;
 • Bedrijfsinformatie;
 • Financiële informatie;
 • IP-adres;
 • Overige informatie die u verstrekt in verband met onze dienstverlening of die LocaBird over u verkrijgt via wederpartijen of via openbare bronnen.

Artikel 4 Doeleinden en rechtsgronden

4.1 LocaBird heeft uw gegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • Om een overeenkomst met u aan te gaan en/of uit te voeren;
 • Om diensten te verlenen;
 • Om aan u te kunnen factureren;
 • Om uw vragen te kunnen beantwoorden;
 • Om een eventuele klacht van u te kunnen behandelen;
 • Om contact met u te onderhouden;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Zoals boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • Gebruik en beheer van de website www.locabird.nl;
 • Om u van informatie te voorzien middels onze nieuwsbrief, blog, e-mail en social-media;
 • Marketing en communicatieactiviteiten;
 • Het opnemen van contact met u na het invullen van het contactformulier op onze website;
 • Het gebruik van onze App;
 • U gebruik te laten maken van onze App;
 • Om u reserveringen te laten plaatsen met behulp van onze App.

Artikel 5 Toegang tot gegevens

5.1 LocaBird zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

5.2 LocaBIrd geeft uw gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de aan u te leveren diensten. Bijvoorbeeld het verstrekken van uw gegevens aan restaurants, bars, nagelstudio’s of andere bij LocaBird aangesloten ondernemingen waar u via de LocaBird-App een reservering wilt plaatsen. Ook geeft LocaBird uw gegevens door aan derden wanneer dit verplicht is op grond van wetgeving, regelgeving en/of gedragsregels.

5.3 LocaBird geeft uw gegevens door aan derden als dat nodig is voor IT, CRM, de website en financiële administratie.

Artikel 6 Beveiliging

6.1 LocaBird heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 7 Bewaren van persoonsgegevens

7.1 LocaBird bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van:

 • de duur van de overeenkomst;
 • een eventuele wettelijke bewaartermijn;
 • de aanwezigheid van een mogelijke claim of een mogelijk geschil in verband waarmee de gegevens bewaard moeten worden.

Artikel 8 Rechten

8.1 U kunt uw gegevens inzien, wijzigen, het gebruik van uw gegevens beperken en/of LocaBird vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u uw schriftelijke verzoeken of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen naar info@locabird.nl.

8.2 LocaBird reageert binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek.

8.3 LocaBird kan niet aan uw verzoek voldoen wanneer dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn of als het verzoek onredelijk is.

Artikel 9 Klachten

9.1 Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens door LocaBird? Meld dit dan zo snel mogelijk aan LocaBird. Dit dient u schriftelijk en gemotiveerd te doen. U kunt uw klacht aan ons verzenden per post of e-mailen naar info@locabird.nl.

9.2 Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenregeling zoals vermeld in de Algemene voorwaarden van LocaBird Hoofdstuk 1 artikel 12. Deze Algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website www.locabird.nl.

9.3 Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht en/of hoe LocaBird omgaat met uw gegevens? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den-Haag. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Chat openen
Hallo,
Welkom bij onze LocaBird Chat. Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Laat het ons weten en we zullen zeer snel reageren!